Kvart år vert Norsk Laksefestival arrangert i veke 25. Sjå www.norsklaksefetival.no.

HammerStuene ligg midt i smørauget for Øramartnan, som vert arrangert  1. og 2. juli 2017.

Under Øramartnan serverar HammerStuene buffét laurdag 13 - 17 og søndag frå 12 - 17, samt laurdag kveld frå 1900 - 2100.
Det vert også moglegheiter til å kjøpe seg kaffe og andre forfriskingar med noko å bite i utandørs desse dagane.

Årets  utedans byrjar kl 2100 og i år er det Ship of Fools som spelar. Dei spelar opp kl 2100 og held det gåande fram til kl 0100. Serveringa vert avslutta kl 0130.
23 års aldersgrense. CC 200,- CC og sommarbuffét kveld 450,-

  Norsk Vandrefestival.
Sjå www.norskvandrefestival.no.

Vårsøghelga
vert arrangert kvart år siste helga i mai. Sjå www.varsoghelga.no.

Stangvikfestivalen vert arrangert anna kvart år. Sjå www.stangvikfestivalen.no.

Elles er det Todalshelg og Bøfjordhelg og mykje meir som skjer i kommunen. Trollheimsporten kan vere ein bra stad å orientere seg. Eller berre google.


Copyright 2010 Av Hammerstuene  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  |  Register
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!