X
GOVi er eit lite vertshus lokalisert på Surnadalsøra. Det som ein gong var sentrum i Surnadal. Vi syslar med selskaplegheiter av alle slag, kurs, møter og overnatting. Store eller små hendingar. På eller utanfor huset. Selskapsarrangøren er behjelpeleg med det meste på bestilling. Slå på tråden, so finn vi ut kva moglegheiter vi har til å etterkome dykkar ynskje og behov.

À la carte onsdagar og fredagar frå 1700 til 2200. Kjøkkenet stengjer kl 2100.

Alltid kjekt med bordbestilling.

For meny; sjå under fanen À la carte sommer 2019.

 

Søndagsbuffét nesten kvar søndag med einskilde unntak.

Vi her her både 1. og 2.pinsedag.

13 - 17

Varmmat, kaldmat, dessert og kaffi. Voksne 245NOK, barn 4 - 12 år 125NOK, barn under 4 år gratis.

Høgtisdagar/advent; 295NOK vaksne, barn 4 - 12 år 145NOK, barn under 4 gratis.

1.påskedag og 17.mai; 325NOK vaksne, barn 4 - 12 år 145NOK, barn under 4 gratis

Gode priser og muligheter for kaffilag i eget lokale etter maten i forbindelse med søndagsbuffét.

Kjekt med bordbestilling!

Utanom dei faste opningstidene held vi ope på bestilling. Dess før vi får ein førespurnad, dess større moglegheit for at vi kan få det til.

 

 

 

Facebooksia til HammerStuene er per dato ikkje operativ for bestillingar. Alle bestillingar skjer til tlf 71 66 31 75  eller post@hammerstuene.no