X
GO

https://hammerstuene.no/Portals/0/Bilder/topBanner.jpg?ver=2018-03-27-093513-523&timestamp=1603469678652


 

Søndagar - 1300 til 1700 - buffét.

Kjøkken til kl 1630

 

Bordbestilling slik at vi kan planlegge og tilrettelegge for anbefalt avstand.

 

 

Vi tek imot selskap og møter av alle slag for inntil det antalet personar som er anbefalt i eige lokale.

Vi har fleire lokaler i fleire etasjer tilgjengeleg.

For å kunne gje dykk ei best mogleg oppleving ber vi om forståing for at vi ynskjer minimum 2 dagars varsel og eit  minimumsantal på 5 personar.

 

Catering på førespurnad.  

 

Det er et best å ta kontakt på:

Tlf.; 71 66 31 75.

Mobil; 93 88 35 88

E-post; post@hammerstuene.no

FB og Messanger er vi rett og slett litt dårlege på.